Wat is CrossFit - Crossfit Climbers Cabin

Wat is CrossFit

De 10 CrossFit vaardigheden

CrossFit kenmerkt zich doordat het zich niet richt op één specifiek onderdeel van fitness. CrossFit streeft ernaar om de 10 fysieke vaardigheden van het lichaam te trainen, ook wel de 10 domeinen van fitness genoemd. Dit uitgangspunt vormt de basis voor de technieken en de gevarieerdheid in WOD’s, die CrossFit typeren. De volgende 10 fysieke vaardigheden worden onderscheiden:

– Cardiovascular/respiratory endurance
– Stamina
– Strength
– Flexibility
– Power
– Speed
– Coordination
– Agility
– Balance
– Accuracy